Өлмейтін мұра - өшпейтін тарих
 главная                                        вернуться 

 

ӘОЖ 615.89

КБЖ 53.59

Қ 56

обл

Пікір жазғандар: Әнуар Тарақфилология ғылымдарының докторы, профессор

Ораз Қауғабайжазушы, профессор

 

Қожалымов З.

Қ 56 Өлмейтін мұра – өшпейтін тарих. Тарихи деректер, құнды мақалалар т.б./ З.Қожалымов. – Алматы: Шалкөде, 2017. – 436-бет.

 

ISBN 978-601-7262-27-3

 

     Кітаптың авторы «Қазақстан халық емшілері қауымдастығын» тұңғыш құрған әрі 25 жыл басқарған мәдениеттанушы, Өтейбойдақтанушы-ғалым, халық медицинасының профессоры, академик Зядан қажы Қожалымов өзінің күнделіктері мен естеліктері негізінде «Қазақстан халық емшілері қауымдастығының» өткен ширек ғасырлық тарихынан сыр шертеді.

 

     Еңбекте қауымдастықтың тарихындағы қиыншылықтары мен жетістіктері және халық емшілігі саласының көрген қысымдары, оларға жасалған өрескел әрекеттер мен тарихи күнделіктер, құжаттар мен мақалалар жинақталған.

 

    Кітап зерттеушілерге, халық емшілері мен көпшілік оқырман қауымға арналған.

                                                                                                                                                                                 

 

Мазмұны