ШИПАГЕРЛІК ДӘСТҮРІ ЖӘНЕ ФИЛОСОФИЯСЫ

Страница 17

На главную              Библиотека               Предыдущая   

 

       

        V11- тақырып.  Рухани, медитациялық және музыкалық емнің болашағы

        Рухани емшіліктің  пайдасы және Құран аяттарының емдік қасиеттерінің құпиялары. Пайғамбарымыз Мұхаммедтің (с.ғ.с) айтқан Құран дұғаларының емдік қасиеті мен денсаулық жөніндегі хадистерін түсіндіру. Құран дұғалары-ның емдік қасиеті туралы кітаптар жазған қазақ ғалымдарының еңбектерін таныстыру. Діни зерттеушілердің рухани шипагерлік туралы ой толғамдары. Медитациялық емнің  пайда болуы мен өркендеуі және оның денсаулыққа пайдлылығы. Намаздың пайдасы. Музыкалық емнің  медици-наға қосар үлесінің ерекшелігі.

        Шет елдік музыка мен ұлттық ән мен күйдің, жақсы сөздің адам ағзасындағы  ауытқыған биоқуаты мен көңіл – күйін қалпына келтірудегі шипалық жетістіктері мен ерекшелігі және болашағы. 

        Салауатты өмір салтын қалыптастырудағы жүгіру мен қимыл жасау және табиғаттық таза ауа, орман тоғай, өзен – көл, минералды сулар мен балшықтардың емдік қасиеттері.    

        V111- тақырыпДенсаулықты жақсарту жолы және тазару  мәдениетінің  маңызы

        Ұлттық тәрбиелік шипалы емдік шаралар. Ө. Тілеуқа-былұлының  адам денсаулығын жақсартудағы негізгі ұсыныстары мен тұжырымдамалары.

Шет ел мен     қазақ ғалымдарының ой толғамдары. Дәрі -  дәрмектің, темекінің, алкаголдік ішімдіктер мен нашақор-лықтың денсаулыққа тигізер зияны және одан тазару жол-дары.

        Табиғаттың  денсаулыққа сиы. Тазару мәдениетін дамыту мен көтерудің жолдарын бұқарлық нәсихаттау. Ұлт  тағырының – оның халқының денінің  саулығы мен тазару мәдениетінің биік жетістігіне  тәуелділігі.  

 

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

 

 1 Тілеуқабылұлы Ө.  «Шипагерлік  баян». - Алматы: Жалын, 1996.- 463 б.

2 Нұрмухамбетұлы Ә.  Көненің көзі,  дананың сөзі // Жинақ. - Алматы:  ҚазММУ,  2000. - 73 б. 

3 Жолдасбеков М.  Сөнбейтін  шырақ  // Ә.  Нұрмухаметұлының  Көненің  көзі,  дананың сөзі кітабында.  - Алматы:  ҚазММУ,  2000. -  63 - 73 бб.  

4   Оразақов Е.   Қазақ  халық медицинасы. – Алматы: Ғылым, 1989. - 77 б.                        

5 Бекен  Т.  Ислам және медицина. Алматы:   Шалкөде,    2000. - 101  б

6 Марғұлан  Ә.  Ежелгі жыр,  аңыздар // Ғылыми зерттеу  мақалалары. –  Алматы:   Жазушы,  1985.  214 б.

7 Алдашев А., Әлімханов Ж. Қазақтың халық медици-насының         құпиясы. - Алматы:  Қазақстан,  1992. - 160  б

8 Абдуллаев Ш. Тамыр - жан  сезімі  // Ә. Нұрмухамбетұлының Көненің   көзі,  дананың  сөзі  кітабында. - Алматы:  ҚазММУ,  2000. -  58 - 62 бб.

9    Польная энциклопедия народной медицины.Том 2. –Москва: АНС, 795 с. - с 787.                                                                                                       

10  Тулендиев Т.  Лечебник народной медицины.  – Алма-Ата: Қайнар,   1991.- 306 с. – с 3.         

11 Қожалымов  З.    Мәңгілік құпия  шежіресі.  -  Алматы:   Сөздік - Словарь,   2001.  -  445 б.  

12  Қожалымов  З.  Шапағатты рух ордасы. - Алматы:  Сөздік - Словарь, 2001. – 318 б.

13   Қожалымов  З.  Киелі шаңырақ. - Алматы:  Шалкөде,  - 2006. -  410 б.                                  

14  Досымов Б.  Емшілік дейтін бір өнер // Ана тілі. - 1996. – 7 мамыр.

1Абылқасымов  Е.  Қазақстанның халық емшілері. - Алматы:   Атамұра,   1993. - 124 б. 

16 Шорманов Т. Дәрілік өсімдіктер. - Алматы:  Қазақстан, 1975. - 114 б.

17  Молдабеков Ж. Емшіліктің  философиялық  мәселесі және мәні. // Дәстүрлі емес халық медицинасы   / ғылыми  жинақ. Жауапты шығарушы авторы: З. Қожалымов . - Алматы: Шалкөде, 2005. – 135 - 138  бб. 

18  Халық медицинасындағы бақсылық өнері // Ғылыми жинақ. Жауапты шығарушы авторы  Қожалымов З. – Алматы: Шалкөде, - 2006. -  217 б.  

19  Есім  Ғ.  Даналыққа құштарлық. – Семей-Новосибирск:  - Телер-Пресс, 2007. – 522 б.   

20  Бұлұтай М.   Ата баба діні.  – Алматы:  Білім,  2000. – 504 б.

21  Қорқыт Ата кітабы // Түрік тілінен аударған  Ысқақов Б. – Алматы: Жазушы,  1994. – 160 б.

22 Уәлиханов Ш.  Шығармалары.     1940.  -  281- б. , 1985.  159 б.  

23 Сейфуллин С. Шығармалары, алтыншы том. Алматы,  1964. - 379 б.

24  Молдабеков Ж.  Бақсылықтың  философиялық мәселесі. ҚР Халық медицинасындағы  бақсылық өнері // Ғылыми жинақ. Жауапты  авторы: З. Қожалымов. -  Алматы:  Шалкөде,  2006. -  125 - 127  бб. 

25  Марғұлан  Ә.  Қазақтың халық музыкасындағы қорқыт дәстүрі // Қазақ   бақсы – балгерлері. – Алматы:  Ана тілі,   1993. – 221 б. -  107 б.                      

26   Орынбеков  М.  Генезис религиозности в Казахстане. Алматы:  Дайк – Пресс,  2005. -  240 с. 

27 Қазақ бақсы балгерлері. // Құрастырғандар: Дәуренбеков  Ж.,Тұрсынов  Е. - Алматы:  Ана тілі,  1993. - 221 б. 

28  Косоруков Ю.  Мищель  Нострадамус. – Москва:  ОЛИМП,  1999.- 203 с.      

29  Қазақтың көріпкел  және болжампаз бабалары құпиялары  // Ғылыми  жинақ.  Жауапты шығарушы  авторы:  Қожалымов. З. – Түркістан:  Шалкөде, 2008. - 303  б.     

30      Шапырашты Тауасарұлы  Қ. Түп - Тұқианнан өзіме дейін. - Алматы:    Жалын, 1993.  -  415 б.  -  48 - 59 бб.

31 Есім Ғ.  Жеті ғұлама және Анахарис  // Алматы Ақшамы. – 1992. – 14  ақпан.     

32 Сағындықұлы Б.  Ғаламның ғажайып сырлары. - Алматы:  Ғылым,    1997. - 295 б. 

33 Вурмс Е.    О чем говарят звезды.  –Москва:  Центр, 1991 - 24 с.

34   Өмірзақов Т. «Қырық бір құмалақ» //Ана тілі. – 1991. – 28  наурыз.             

35 Әл Машани.   Әл - Фараби.  -  Алматы:  Қазақстан,  1990. - 190 б.  

36 Құдайбердіұлы Ш.  Үш  анық / Три  истины /. - Алматы: Қазақстан,   1991. -  70 б. 

37 Ақыпбеков  Ө. Халық емінің құдіреті. -Алматы:  Қайнар, 1993. - 283 б.  

38  «Шипагерлік баян»  -  қанбайтын бұлақ.  1 – кітап // Араб әрпіндегі  жинақ.  -   Үрімжі:  Ғылым және денсаулық, 2003. -  424 б.    

39  Ыбырайұлы Т. Өнер, білім тарихы – ел тарихы // «Шипагерлік баян». –    Алматы:  Жалын, 1996. -  429 - 431 бб.

40 Жәнәбілұлы Қ. Пікір //«Шипагерлік баян».- Алматы: Жалын, 1996.- 9 б.

41 Нысанбаев  Ә., Әбжанов Т. Қысқаша философия тарихы. – Алматы:  Қазақ  энциклопедиясы,  1999. – 227 б.

42 Қожабеков М. Дәрілік өсімдіктер.  - Алматы:   Қазақстан, 1982. - 181 б. 

43  Массагетов П.  Өсімдік әлеміне саяхат //Аударма.-Алматы: Қайнар, 1988. – 248 б.                         

44 Өмешұлы Ә. Өтейбойдақ Тілеуқабылұлының «Шипагерлік Баян» кітабының медициналық тағылымдары  // Ә. Нұрмухамбетұлының  Көненің  көзі – дананың сөзі кітабында. - Алматы:  ҚазММУ,  2000.  -  49 - 55 бб.

45 Тышанұлы Ә.  Байырғы мәдениет көгінен жарық еткен бір шұғыла // «Шипагерлік баян».- Алматы: Жалын, 1996.- 10 – 23 бб.       

46  Ыбырайұлы Қ.  Сарашыдан // «Шипагерлік баян». – Алматы: Жалын,  1996. - 29 – 33 бб.

47 Әкімжанұлы Х.  Редактор пікірі // «Шипагерлік баян». – Алматы:  Жалын,  – 431- 434 бб.

48  Рақышов А. Жүрек – тамыр жүйесіндегі атауларды қалыптастырудағы Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы еңбектерінің маңызы // Медицина білімі – мемлекеттік тіл аясында.  – Алматы:  ҚазММУ,  2002. – 282 б.   – 210 б.

49  Нұрмухамбетов   Ә.,   С. Қуандықова С.    «Шипагерлік баян»  -  ел  мұрасы және оның ғылыми термин жасаудағы маңызы //  Клникалық, іргелі медицина  мен  педагогика мәселелері / Ғылыми   жинақ. -  Алматы:  ҚазММУ,  2001.  -  217 б.   - 143 -  144 бб.                              

50  Бекен  Т. Денсаулық  -  халық  байлығы. -  Алматы: Комплекс, 2003. -    151б. 

51 Ботбаев Қ., Бекенов Т.  Ден қойғанға – ем қонады. Алматы:  Қазақстан,  1990. – 240 б.                

52  Құлманбет  И.  Теропиялық көзқарас  // Медицина білімі мемлекеттік тіл аясында  / Ғылыми жинақ. Алматы:  ҚазММУ, 2002. -  159 б.

53  Белая Н.  Руководство по лечебному массажу. Москва: Медицина, 1983. – 283 с.

54   Мельник А.  Самомассаж помаги себе сам. – Москва: РИПОХ, 2005. – 64 с. 

55  Жақанов А. Ғұлама Өтейбойдақ  Тілеуқабылұлы  еңбегі медицина ғылымы  тілінде //   Медицина білімі – мемлекеттік  тіл аясында   / Ғылыми жинақ.  - Алматы:  ҚазММУ,  2002. -  282 б.  - 122 – 123 бб.

56  Гавел Л. Традиционное и современное аспекты Восточной рефлексотерапии. – Камерово:  Вариант,  1991. – 192 с.    

57  Васильева Т. Биоэнергетика. -  Москва: Амрита - русь,    2001.  -  281 с.   

58 Орлин В. С.  Учение Порфирия Иванова. -  Москва:  Совэксперт книга1991. -  48 с.       

59 Донцов Д. Р. Биоэнергетика человека.- Москва:  Тип.№13, 1994. - 141 c.

60  Роулэнд  Э. Традиционные Рэйки. – София: ЭМШЗ, 1998. - 224 с.

61  Левинсон Ю.М. Основы биоэнергетической диагнос­тики и лечения. –  Москва:  Московский печатник,  1991. – 80 с.

62      Мадэюй В. П.  Ци- Гун и медицина. – Алма-Ата: 1992. - 78 с. 

63      Дешане Ж. М.  Йоги.  – Санкт-Петербург: Тимошко,  2001. - 149 с. 

64  Розов С.  Учебник  по  биоэнергии. - Москва: Олма, 2002. - 160 с.

65 Тишенко В. ДЖуна.  – Киев: Радяська Украіна,  1990. - 126 с. 

66    Анисимов – Спридонов.  Вода это здоровье и долго­летие. – Москва: 1991. - 37 с.          

67   Глотова О.Н.    Лечебник.  – Екатеринбург: У- Фак­тория, 2005. - 464 с.

68   Жарқынбай У. Саулық кілті өз қолыңда. Алматы: Арыс, 2007. - 264 с. 

69  Тэд Эндрюс. Полное руководство по энерготерапии. - Москва: Прана,  2005.  - 312  

70   Полная энциклопедия народной медицины.  Том1. – Москва: АНС, 2004. -  795 с.

71  Дэйноу Ш.  Сам себе психотерапевт. – Санкт-Петер­бург: Питер, 2001. – 192 с.       

72   Высший космический разум сообщает. 11 сборник. – Москва: Извор, 1991. – 32 с.

73  Дертке дауа дұғалар // Құрастырған М. Құттықожа.   – Түркістан: «Мұра», 1997. - 24 б    

74   Дұғалар қасиеті // Құрастырған  М. Құттықожа. - Алматы: Шапағат, 1996.  - 26 б.

75  Кхваджа Шамсуддин Азими.   Духовное  целительство. - Москва: Диля,  2002.-142   с.

76   Ә.  Есенбайұлы.  Абжад.   Алматы.  «Үш Қиян»,  2002. - 101 б.  

77   С. Құрбанқожа.   Дұға күшінің физикалық негіздері. – Түркістан:   Мырза, 2007. -166

78   Мұхаммед пайғамбардың өсиет хадистері. - Шымкент: Азиат, 2005. – 94 б. – 49-50 бб / 166, 323, 445, 549  хадистер  /.

79   Өмірбек О.  Адам – ғарыштық сана бойынша рух. - // Зерде. – 2003. -   № 1 -  6.  – 18 -  20 бб

80   Құран Кәрім.  Қазақша мағына және түсінігі // Аударған Халифа  Алтай.  -   Сауд  Арабиясы:    1991. -  604 б.

81   Жармұхамедұлы М. Қожа Ахмед Иасауи және Түркістан. – Алматы: Тылсым,  1999. – 128 б.    

82   Красавин О. А. Биоэнергетика здоровья человека. – Москва:  Диля,  2004. – 256 с. 

83  Малахов Г. П.   Целительные силы. – Бишкек:  1994. - 557 с. 

84  Хван Ю.   Система здоровья. – Москва:  Олма-Пресс,  2004. - 378  с. 

85  Разумов А.  Успех медитации. – Москва: Олма-Пресс, 2003. - 160 с. 

86  Азими К. С. Учебник  медитации. - Москва: Амрита, 2003. - 185 с.

87  Оразалиев Р. т.б.  Жасару  құпиясы.- Алматы: Алей­рон, 2006. - 220 б.                     

88  Норбеков  М.   Тренировка  тела и  духа.  Санкт- ПетербургПитер,   2002-  144  с.    

89  Шынтаев Ш.   Өмір өзегі денсаулық. – Алматы: Тамыр, 2002. - 120 б.

90  Абирова Б.  Суфизм как фонемен исламской куль­туры. – Алматы: ҚазҰУ,  2008. – 156  с. 

91   Валиддин  М.  Коранический суфизм. – Москва:  Диля, 2004. - 224 с. 

92   Қартбаев Е. Орта ғасырдағы араб – түрік мәдени байланыстарының тарихы.– Алматы: Қазақ университеті, 2007. – 106 б.      

93   Ғабитов Т. Философия  // Аударған  Сатершинов Б. -  Алматы:  Қаржы – Қаражат,  2002. – 352 б. 

94 Өтеков  Д.  Ақиқат көзі. - Алматы: Дәуір, 2005. - 480  б.  

95  Блаво Р.    Исцеление  музыкой. -  Москва: Питер, 2003. - 188  с.

96   Затеев  А.  Курс практического хилерства. – Толь­ятти:  Центр инф.  технологий2004. – 224 с.     

97      Иманбаева А. Музыканың емдік күші // Дәстүрлі емес халық медицинасы /ғылыми жинақ. – Алматы:  Шалкөде,  2005. – 319 б. – 140 б.  

98  Жас Алаш. Ән дауа. – 1995. – 21 ақпан.

99   Хан  Х. И.  Мистицизм звука. – Москва:  Сфера,  2005. -  352 с. 

100  Жолдыбайұлы   Қ.    Музыка тыңдау  харам  ба?   // Ислам  және  өркениет. - 2008. - №1.   

101 Платэн М. Учение о здоровье. - Челябинск: Обьеде­нение, 1991.- 442 с.

102  Нұрсұлтанқызы  З. Алланың  ісі.- Шымкент: Жібек жолы, 1997. - 48 б.

103 Медицина  білімі – мемлекеттік  тіл аясында // Ғылыми жинақ. – Алматы:  ҚазММУ,  2000.  - 282 б

104  Айтмұхаметова  Қ.   Дәрігерлік сөйлеу этикеті // Медицина білімі –   мемлекеттік тіл аясында // Жинақ. – Алматы:  ҚазММУ, 2000. - 282 б. - 5  б.

105   Керімбектің  Ермаханы.   Жастарға пайдалы  және зиянды   әдеттер туралы.  – Түркстан:  Тұран,  2007. - 99 б.

106   Керімбектің  Ермаханы.   З. Қожалымовтің  халық емшілері бойынша      ғылыми – танымал кітаптары жөніндегі ой.  // Қазақстан мен Орта Азиядағы халық медицинасының өркендеуі /  Ғылыми   жинақ . – Шымкент:  Шалкөде, - 2007.  - 281 б. - 137 – 141  бб.   

107  Клиникалық,  іргелі медицина  мен  педагогика  мәселелері  //  Ғылыми   жинақ.  Жалпы редакциясын басқарған, профессор   Момынов. Т.  – Алматы:    ҚазММУ,  2001. - 217 б.

108  Айтмұхаметова Қ.  Медицина  қызметкерінің  мінез – құлқы этикасының  сөйлеу әрекетіндегі  көрінісі // Клиникалық, іргелі медицина мен педагогика мәселелері / Жинақ. – Алматы: ҚазММУ, 2001.  – 217 б. – 9 б .

109  Востоков. В. Секреты целителей востока. Ташкент. «Узбекистон», 1994. - 301 с.      

110  З. Қожалымов.  Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы және медициналық       мәселелері // Медицина білімі – мемлекеттік тіл аясында / Жинақ. – Алматы: ҚазММУ, 2000.  – 282 б.  - 112 – 116  бб.    

111  Қожалымов З.   Тылсым дүниенің құпия емдері.  -  Алматы:   Шалкөде,  2006.  - 208 б.

112  Халық  медицинасының  өткені,  бүгіні,  болашағы  // Ғылыми жинақ.   Жауапты   авторы:   Қожалымов.  З. - Алматы:   Нұрлы Әлем, 2004. – 263 б.  -

113 Қожалымов З. Рухани емшілік ғаламаты. - Алматы: Шалкөде,  2006.   -187  б.

114 Дәстүрлі емес халық медицинасы  // Ғылыми жинақ.  Жауапты   шығарушы  авторы:   Қожалымов.  З.   -  Алматы:  Шалкөде,  2005. - 319 б. 

115 Қазақстан мен Орта Азиядағы халық медицинасының өркендеуі //  Ғылыми жинақ.  Жауапты шығарушы  авторы:  Қожалымов.  З.  Алматы:   Шалкөде,   2007.  – 281 б.

116 Керімбектің  Ермаханы. Әл – Фараби  мен  Өтейбойдақ  Шығыс  медицинасының   шам -  шырақтары және оған  жету жолдары  //  Қазақтың көріпкел және болжампаз бабалары құпиялары / Ғылыми жинақ.  жауапты шығарушы  авторы:  Қожалымов З . -  Түркістан: Шалкөде,  2008.  - 303 б.  - 94 -  99  бб. 

117 Қазақ халқының философиясы. //Жауапты шығарушы: Ж.  Молдабеков.  Т7.  – Астана:  Аударма,  2003. – 342 б.       

118 Әлсатов Т. Орта ғасырдағы қазақ ғұламаларының тәлім-тәрбиелік  идеялары ( ХV-ХVI ғғ.). – Алматы:  Қазақ университеті,  1998. -  75 б.   

119   Ақпанбек  Ғ.  Адам. Болмыс.  Жан.  Дүние. - Ал­маты:  Өнер, 2003. - 148  б. 

120  Кенжалы Т.  Асан қайғының марал философиясы // - Алматы: Адам  Әлемі – Мир  Человека2007.- 2( 32). – 129 с.  –  с  21 – 27.             

121  Кішібеков Д., Сыдықов Ұ.  Философия оқулық. – Алматы: ЮАТ,  2002. – 405.  – 358.

122  Қожалымов.  З.   – 1996 - 2008 жылдары  аралығында  баспасөз беттерінде, ғылыми журналдар мен Қазақ  энциклопедиясында    жарияланған  жүзден  ден аса рухани - емдік және ғылыми - танымдық   мақалалары.                              

123 Қазақстан халық емшілері қауымдастығының  тарихи құжаттары және оның қызметі туралы  авторлардың танымдық мақалалары.  – 1991 - 2008. 

 

 

 

 

Монография

КОЖАЛЫМОВ ЗЯДАН

 

 

ЦЕЛИТЕЛЬСКАЯ ТРАДИЦИЯ И ФИЛОСОФИЯ

 

 

Монография

 

ҚОЖАЛЫМОВ ЗЯДАН

 

 

ШИПАГЕРЛІК ДӘСТҮРІ ЖӘНЕ ФИЛОСОФИЯСЫ

 

 

                      Редакторы:                           Ж. Сәрсенбай.

                           

                       Корректоры:                        Г. Қожалымова

                           

                            Компьютерге терген:                  А. Рысқұлова

 

Издательство «Шалкоде» при АНЦК

 

050060, г. Алматы, ул. Радостовец , 191/4

Тел: 275-00-46, сот: 8-701-337-6454

 

 

Подписано в печать 19.06. 2009 г. Формат 60х84 1/16.

Объем 14 усл. печ. л. Бумага офсетная. Тираж   500 экз.

 

 

Отпечатано в типографии  «Нур-Принт»

тел: (8727) 298-75-89. e-mail: nur-print@mail.ru

   

 

       

 

Главная                Библиотека                Предыдущая