ШИРЕК ҒАСЫРЛЫҚ КИЕЛІ ҚАУЫМДАСТЫҚ

ЧЕТВЕРТЬВЕКОВАЯ СВЯТОСТЬ АССОЦИАЦИИ

QUARTER-CENTURY SANCTITY ASSOCIATION

9
  главная                                        вернуться  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46

 

II ТАРАУ

 

КОНГРЕСТЕР, конференциялар және ФОРУМДАР

 

ГЛАВА II

 

КОНГРЕССЫ, конференции И ФОРУМЫ

 

CHAPTER II

 

THE CONGRESSES, CONFERENCES AND FORUMS

 

 

Международный конгресс народной медицины

“Прошлое, Настоящее и Будущее” 

г. Алматы 16-18.09.2004

 

фото   фото   фото                

Қауымдастықтың президенті,                                                                    Төралқа мүшелері                                                                     Залдан көрініс

академик З.Қожалымов мырза конгресті ашуда

 

фото   фото   фото           

Представитель Горздрава                                                                 Конгреске қатысушылар                                                          Конгреске қатысушылар

 

фото   фото   фото 

Конгреске қатысушыларды тіркеу                                              «Шипагерлік баян» газеті                                                            Конгрестің жабылуы

 

 

 

Международный конгресс

«Нетрадиционная народная медицина РК»

(Алматы, 24-26.09.2005 г.)

 

фото    фото    фото                Қауымдастықтың президенті,                                                                  Залдан көрініс                                                                  Конгреске қатысушылар

академик З.Қожалымов мырза конгресті ашуда

 

фото    фото    фото

Конгреске қатысушылар                                                                    Конгреске қатысушылар                                                              Конгреске қатысушылар

 

фото     фото     фото

                    Конгреске қатысушылар                                                Конгреске қатысушылар                                                     Академик Я.Гальперин.

                                                                                                                                                               Участник конгреса (г.Москва)

 

Международный форум

«Искуство баксы в народной медицины РК»

(Алматы, 21-23.07.2006 г.)

 

 

фото     фото     фото               

Қауымдастықтың президенті,                                                            ҚР әнұраны орындалуда                                                       Төралқа мүшелері

академик З.Қожалымов мырза форумды ашуда

 

фото     фото     фото                               

Залдан көрініс                                                                           Форумға қатысушылар (Қызылорда облысы)                             Форумға қатысушылар (ОҚО)

 

фото     фото     фото

Форумға қатысушылар (Жамбыл облысы)                       Форумға қатысушылар (Ақтау қаласы)                                 Форумға қатысушылар

 

фото     фото      фото

Форумға қатысушылар (ШҚО)                                                         Форумға қатысушылар                                                          Форумның жабылуы

 

 

Международный конгресс «Развитие народной

медицины Средней Азии и Казахстана»

(Шымкент, 26-28.07.2007 г.)

 

фото     фото    фото                  

Қауымдастықтың президенті,                                                                    Төралқа мүшелері                                                     ҚР әнұраны орындалуда

академик З.Қожалымов мырза конгресті ашуда

 

                          фото                        фото

                                                                 Залдан көрініс                                                                                     Термеші Сыпатай Жақып

 

АРНАУ

Арнаудың авторлары: З. Қожалымов және С.Жұманов

Армысыңдар дарынды киелілер,

Құдіретіне Алланың бас ие білер.

Ел ішінде танылып емшілікпен,

Сіздерді ерекше бір сүйеді Ел.

Оңтүстікке оң қадам басқандарың,

Еліңе үлкен үлес қосқандарың.

Емшілер қауымдастық арқасында,

Халықаралық Конгресін ашқандарым.

Көтеріп киелі рух мәртебесін,

Шуағын тылсым дүние шашқандарым.

Өмірде қызық қиын жол жүресің,

Бұл дүние жалғандығын зор білесің.

Көтеріп киелілер еңселерін,

Құтты болсын бас қосқан конгресің.

Адамзатқа адалдық жарасады,

Адал жанға Алла да қарасады.

Алланың артық берген сыйы емшіге,

Тылсым дүние сырына жол ашады.

Зиядан қажы ағаның еңбегі көп,

Сізбенен жарық емші-ау болашағы.

Алланың сынағынан өткендерім,

Кейде ұшып кеңістікке кеткендерім.

Киелі бабалардың рухын қолдап,

Халқына адал еңбек еткендерім.

Болса екен халқым әркез саламат тек,

Тәубе етіңдер тәңірге қанағат деп.

Бәрің де көп қиналып көрдіңіздер,

Ақ ниетпен ақ жолға қадам басып,

Жиналдық конгреске жамағат боп.

Орындап Алла берген амалдарды,

Бұзып өттің көлденең қамалдарды.

Жолдан тайған талайлар адам болып,

Емшілер арқасында аман қалды.

Орның жоқ бұл өмірден бос қалатын,

Жайың жоқ ешкімнен де жасқанатын.

Бір Аллаға сыйынып қоғам құрған,

Зиядандай басшың бар басқаратын.

Зиядан қажы ағамыз зиялы деп,

Ұран боп ортамызға тасталатын.

Тәңір берген көтеріп ауыр жүгін,

Зиекең құрды емшілер қауымдығын.

Мақсат еткен ақ жолын бір Алланың,

Қауымдастық жағдайы тәуір бүгін.

Нұрсұлтан қазағымның нұры деймін,

Зияданның қолдаған ісің деймін.

Тиіскең қарсыласқа құйын болып,

Қиын кезде бір болған тағдырлас боп,

Нұрекеңнің жолын қолдаған Зиекең деймін.

Иманжүзді киелі емшілерім,

Өмірден өз орныңды еншіледің.

Шипаңның құдіретімен сырқат жанға,

Ем жасап, сауыққанша көншімедің.

Қазақтың ұлы емшісі Өтейбойдақ,

Өтпеді ме, өмірден халқын ойлап.

Сан ғасырдың бейнесі қырғын-сүргін,

Болмады ма қазақтың салтын жоймақ.

Рухты бабаларым сақтап қалған,

Біздің жер біле-білсең алтын аймақ.

Арыстан бап, Қожа Ахмет, Әз Әлмерек,

Бабалар пір Бекет пен Райымбек.

Баба Түкті Шашты Әзиз, Укаша Ата,

Халқына әруағымен қорған, тірек.

Ден қойып бақсылықтың сарынына,

Іздеу салған қазақтың дарынына.

Қорқыт Ата, Қойлыбай бақсылардың,

Ілімін де шығарды-ау жарығына.

Бүкіл әлем қазақты танып білді,

Киелі рухты бабалар барлығында.

Ибн-Сина, әл-Фараби, Құртқа баптар,

Жамандықтан ел-жерін, әркез сақтар.

Жол ашқан жұлдыздарға Ұлықбектей,

Бабаларды бүкіл әлем болды мақтар.

Төрт рет конгресті өткізгенің.

Емшілікті ғылымға жеткізгенің.

Әлемнің төрт бұрышын мойындатып,

Тылсым дүние құдіретін дәлелдедің.

Он бес жылдық тойыңды жақсы тойлап,

Он алтыншы жылға да бет түзегенің.

Жақсылық жолындағы күрестерің,

Халқыңызға ол қосқан үлестерің.

Арамдықты жібермей ауыздықтап,

Шайтан жолға бармауды біле ескердің.

Орындасаң бабалар аманатын,

Ел ішінде шықпас еш жаман атың.

Барға шүкір Тәуба деп, жоқшылыққа,

Қарағаның Аллаға қанағатың.

Жан дауасын емдейтін емшілердің,

Тілейміз есен-аман саламатын.

Алла берген қасиет бойларыңа,

Ақын елдің ары мен айбары да.

Жақыптай әнші жігіт баянымен,

Емшілері конгресі тойларында.

Толғады киелі ақындардың ойларын да.

Жүрекпен шын сезініп Алланы біз,

Бәріңіз әруақ жолын жалғадыңыз.

Жақсылықпен көрісіп, сағынышпен,

Орындалсын мақсат пен арманымыз.

Халықаралық конгресс жылда өтіп,

Бір Алла бола берсін қорғанымыз.

 

Шымкент қаласы, 26.07.2007 ж.

 

фото  фото  фото

 Конгреске қатысушылар (ОҚО)                                            Конгреске қатысушылар (Алматы қаласы)                      Конгреске қатысушылар (Атырау)

 

фото

Конгреске қатысушылар

 

фото         фото        фото                                     Конгреске қатысушылар                                                                                                                                                                      Конгрестің жабылуы

 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46

в начало